Link do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=51143021021