Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Miasta Pruszkowa, w skład jednostek organizacyjnych wchodzą:

Jednostki organizacyjne – Oświata

Jednostki organizacyjne Pruszkowa -  Kultura i Sport

Jednostki organizacyjne Pruszkowa -  Pomoc Społeczna i Profilaktyka

Jednostki organizacyjne Pruszkowa -  Użyteczność społeczna