Jednostki organizacyjne – Oświata

Centrum Usług Wspólnych 

Żłobek Nr 1
ul. Hubala 3

05-800 Pruszków
Telefon 22 758 81 32
http://zm1pruszkow.blogspot.com
 
zm1@miasto.pruszkow.pl
 
 
Żłobek nr 2
ul. Antka 7
05-800 Pruszków
Telefon 22 299 16 14; 22 299 16 10
http://zmnr2pruszkow.blogspot.com
zm2@miasto.pruszkow.pl
 
 
Żłobek Nr 3
ul. Jarzynowa 21
 05-800 Pruszków
Telefon 22 299 35 53
http://zm3.pruszkow.pl
zm3@miasto.pruszkow.pl
 

Przedszkole  Miejskie Nr 1
ul. Jarzynowa 21
 05-800 Pruszków
Telefon 22 299 11 56
http://pm1pruszkow.edu.pl
pm1@miasto.pruszkow.pl
 
 
Przedszkole Miejskie Nr 2
ul. Partyzantów 2/4
05-800 Pruszków
Telefon  22 739 12 53; 758 60 05 w. 253
www.przedszkole2pruszkow.pl
pm2@miasto.pruszkow.pl
 
 
Przedszkole Miejskie Nr 3
ul. Chopina 1
 05-800 Pruszków
Telefon 22 758 68 32
http://przedszkole3.pruszkow.pl 
pm3@miasto.pruszkow.pl
 
 
Przedszkole  Miejskie Nr 4
ul. B. Prusa 27
 05-800 Pruszków
Telefon 22  758 89 29 
www.przedszkolepodkasztanem.pl   
pm4@miasto.pruszkow.pl
 
 
Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 5
ul. Narutowicza 20
 05-800 Pruszków
Telefon 22  728 80 34
www.przedszkole5.pruszkowa.pl
imp5@miasto.pruszkow.pl
 
 
 
Przedszkole  Miejskie Nr 6
ul. Hubala 1
 05-800 Pruszków
Telefon 22 758 41 28
www.pm6-pruszkow.com.pl  
pm6@miasto.pruszkow.pl

 
 
Przedszkole  Miejskie Nr 7
ul. Słowackiego 1
 05-800 Pruszków
Telefon 22 758 85 53 
http://pm1pruszkow.edu.pl
pm7@miasto.pruszkow.pl    
 
 
Przedszkole  Miejskie Nr 8
ul. 3 Maja 67
 05-800 Pruszków
Telefon 22 758 22 27
www.pm8pruszkow.pl  
pm8@miasto.pruszkow.pl
 
 
Przedszkole  Miejskie Nr 9
ul. Moniuszki 9
 05-800 Pruszków
Telefon 22 758 68 53
http://przedszkole-9.edu.pl  
pm9@miasto.pruszkow.pl
 
 
Przedszkole  Miejskie Nr 10
ul. Chopina 13
 05-800 Pruszków
Telefon 22 758 83 12
www.przedszkole10.org 
pm10@miasto.pruszkow.pl
 
 
Przedszkole  Miejskie Nr 11
ul. Hubala 2
 05-800 Pruszków
Telefon 22 758 43 64
www.pm11.pruszkow.pl
pm11@miasto.pruszkow.pl

 
 
Przedszkole  Miejskie Nr 12
ul. Andrzeja 12
 05-800 Pruszków
Telefon 22 758 22 58
http://www.przedszkole12.pruszkow.pl/
pm12@miasto.pruszkow.pl
 
 
Przedszkole  Miejskie Nr 13
ul. Antka 7
 05-800 Pruszków
Telefon 22 758 62 01 
www.przedszkolemiejskienr13.pl 
pm13pruszkow@gmail.com
 
 
Przedszkole  Miejskie Nr 14
ul. Jasna 2
 05-800 Pruszków
Telefon 22 758 20 38
www.rozanyogrod14.edupage.org
pm14@miasto.pruszkow.pl
 
 
Przedszkole  Miejskie Nr 15
ul. Dębowa 8
 05-800 Pruszków
Telefon 22 758 88 38
http://www.pm15.pl
pm15@miasto.pruszkow.pl
 

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Topolowa 10
 05-800 Pruszków
Telefon/Fax 22 758 63 52
www.sp1pruszkow.pl
sp1@miasto.pruszkow.pl

 
 
Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Jasna 2
 05-800 Pruszków
Telefon 22 758 79 74
http://sp2pruszkow.edupage.org/
sp2@miasto.pruszkow.pl
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 3
al. Wojska Polskiego 34
 05-800 Pruszków
Telefon 22 728 08 83
http:// www.gmzs.pl
sp3@miasto.pruszkow.pl
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Hubala 4
 05-800 Pruszków
Telefon 22 758 68 07
www.sp4pruszkow.edupage.org
sp4@miasto.pruszkow.pl
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Jana Długosza 53
 05-800 Pruszków
 Telefon 22 486 31 21
www.sp4pruszkow.edupage.org
sekretariat@sp5pruszkow.pl
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 ul. Lipowa 31
 05-800 Pruszków
 Telefon 22 758 79 44
www.sp6.pruszkow.pl  
sp6@miasto.pruszkow.pl

 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 ul. Obrońców Pokoju 44
 05-800 Pruszków
 Telefon 22 758 79 44
www.sp8pruszkow.pl
sp8@miasto.pruszkow.pl
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 ul. Mostowa 6
 05-800 Pruszków
 Telefon 22 758 67 48
www.sp9pruszkow.pl
sp9@miasto.pruszkow.pl
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 10
 ul. Pływacka 16
 05-800 Pruszków
 Telefon 22 758 69 84 
 https://sp10pruszkow.edupage.org/
sp10@miasto.pruszkow.pl
 

Jednostki organizacyjne Pruszkowa -  Kultura i Sport

 

Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” 
ul. Bohaterów Warszawy 4
05-800 Pruszków
Telefon 22 728 39 40
Fax 22 728 39 52
http://www.mok-kamyk.pl
sekretariat@mok-kamyk.pl 
NIP 5341465814
 
 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy 
Pl. Jana Pawła II 2
05-800 Pruszków
Telefon 22 758 72 66
http://mshm.pl
muzeum@mshm.pl 
NIP 5341458518

 
Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza
ul. Kraszewskiego 13
05-800 Pruszków
Telefon 22 758 86 09
Fax 22 730 10 80
http://biblioteka.pruszkow.pl
ksiaznica_pruszkowska@biblioteka.pruszkow.pl 
NIP 5341458501
        
Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”
ul. Bohaterów Warszawy 4
05-800 Pruszków
Telefon 22 758 62 42
http://pruszkowiacy.pl 
ztl@pruszkowiacy.pl 
NIP 5342257727
 
 
Miejska Kryta Pływalnia „Kapry”
ul. Andrzeja 3
05-800 Pruszków
Telefon 22 759 52 56
Fax 22 759 52 57
http://www.plywalniakapry.pl 
administracja@plywalniakapry.pl  
NIP 5342275872
 
Jednostki organizacyjne Pruszkowa -  Pomoc Społeczna i Profilaktyka


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Helenowska 3A
05-804 Pruszków
Telefon 22 728 11 81;  22 758 81 30
Fax 22 770 60 00
http://www.mopspruszkow.pl 
sekretariat@mopspruszkow.pl 
NIP 5341075177
 
 
Straż Miejska 
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Telefon 22 735 88 52
Fax 22 758 66 49
www.strazmiejska.pruszkow.pl 
komendant@strazmiejska.pruszkow.pl 
NIP 5342086243
 

Jednostki organizacyjne Pruszkowa -  Użyteczność społeczna

Samorządowy Zakład Budżetowy „Targowisko Miejskie”
ul. Komorowska 14 
05-800 Pruszków
Telefon/Fax 22 758 73 79
http://www.targowisko.pruszkow.pl
targ.pruszkow@gmail.com 
NIP 5341004094