Stanowisko d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Hubert Chmielecki


Do zadań Stanowiska d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

1. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie.

2. Prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy.

3. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz stwierdzonych chorób zawodowych.

4. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Prowadzenie kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie.

6. Prowadzenie instruktażu ogólnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowego.

7. Nadzór i kontrola spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych.


Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:36:55 | Data modyfikacji: 2019-12-16 13:56:24.